top of page

Služby

Pasport - dokumentace stávajícího stavu stavby

Zpracování zjednodušené stavební dokumentace stávajících objektů (legalizace).

Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností. (Vše dle konkrétního zadání a potřeby klienta/konkrétního požadavku místně příslušného stavebního úřadu).

Kompletní vypracování pak dle Vyhlášky 499/2006 Sb. (Vyhláška o dokumentaci staveb)

Protokol o Technickém Stavu Nemovitosti

Jeden z nezbytných podkladů při prodeji/pronájmu nemovitosti.

Ocenění nemovitosti

Stanovení obvyklé ceny / tržní hodnoty nemovitosti (vypořádání vlastnictví, úvěrové jednání)

Prohlášení vlastníka budovy

Zpracování technických podkladů pro vypracování Prohlášení vlastníka budovy.

Zajištění kompletního vypracování Prohlášení vlastníka budovy.

Odborná asistence našeho experta při převzetí / kontrole nemovitosti

Máte pochybnosti o kvalitě či technickém stavu kupované nemovitosti? Chcete udělat maximum pro Vaši jistotu, že před Vámi prodávající či developer něco neskrývá? Objednejte si asistenci našeho experta / technika.

Finanční servis

Zajištění kompletního servisu spojeného s financováním nemovitosti.

Realitní servis

Zajištění kompletního realitního servisu spojeného s nákupem/prodejem nemovitosti.

Projekční činnost

včetně projektů pro Nová zelená úsporám

Zajištění kompletní projekční činnosti v pozemním stavitelství včetně projektů a vyřízení dotací pro Nová zelená úsporám.

Práce dronem (kvadrokoptérou)

Provedení fotodokumentace či videozáznamu nemovitostí prostřednictvím dronu - nutný souhlas a objednání vlastníkem předmětných nemovitostí.

bottom of page